Kategoriarkiv: Aktuellt

Våra hjärtliga gratulationer på Ukrainas självständighetsdag – det största nationella firandet.

Våra hjärtliga gratulationer på Ukrainas självständighetsdag – det största nationella firandet. Den dagen är resultatet av en mångårig kamp av det ukrainska folket för rätten att ha sin egen stat. Ukraina har en lång historia av försök att bilda en egen stat, men har bara varit självständigt i 26 år och än idag fortsätter Ukraina att försvara den. Ljust är minnet av hjältarna som har offrat sina liv för Ukrainas självständighet!

Önskar er lycka och kärlek, fredallt gott och samstämmighet samt en strålande och fredlig framtid för Ukraina!

Länge leve Ukraina!

Styrelsen USG

Årsmöte i Ukrainska Sällskapet i Göteborg

izbori

Härmed bjuder vi in till årsmöte i Ukrainska Sällskapet i Göteborg, som äger rum lördagen den 25 mars 2016 kl.12.00. Plats: Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7 i Göteborg. Det ligger i samma hus som Casino Cosmopol.

Dagordning

1 Årsmötets öppnande.

2 Fråga om kallelse behörigen har skett.

3 Godkännande av dagordning.

4 Val av årsmötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.

5 Styrelsens årsredovisning för 2016, verksamhetsberättelse. Redogörelse för post.

6 Ekonomisk redovisning för 2016.

7 Revisorns redogörelse.

8 Val av USGs ordförande.

9 Val av USGs styrelse.

10 Val av revisor.

11 Val av valberedning inför nästa årsmöte.

12 Godkännande av preliminär planering av USGs verksamhet för 2016.

13 Godkännande av preliminär budget för USGs verksamhet 2016.

14 Övrigt.

15 Avslutning av årsmötet.

 

USGs styrelse