Firande av Ukrainas Självständighetsdag

Firande av Ukrainas Självständighetsdag
Kära vänner!

Ukrainska sällskapet i Göteborg har äran att bjuda in Er till vårt firande av Ukrainas Självständighetsdag!

Datum: 26 augusti klockan 14
Plats: Orienteraren 4, 416 55 Göteborg (Göteborgs Skidklubbs stuga i Skatås). Närmaste
hållplats – Welandergatan.
Entrépris: 90 kronor – för sällskapets medlemmar  150 kronor – för icke medlemmar, barn under 13 år – gratis.
I priset ingår ukrainsk högtidsbuffé och ett glas vin alternativt alkoholfritt. Sällskapet medtar
lite spel för att utnyttja om värdet tilllåter. En frågesport om Ukraina kommer också hållas.
De som önskar delta i firandet ber vi vänligen överföra pengar till föreningens bankgiro 326-7663. Ange också Ert namn och antal personer som kommer. Ange även antal barn som
deltar. Man kan också betala kontant på plats. Anmälan senast onsdag den 22 augusti.
Anmäl Er via e-post: ukrainare.goteborg@gmail.com.
Antal platser begränsat.
OBS! Anmälan är obligatorisk.

Hjärtligt välkomna!