Introduktion till det ukrainska språket hos Göteborgs universitet

Hej,

Under vårterminen 2018 kommer Göteborgs universitet att erbjuda en internetbaserad nybörjarkurs i ukrainska språket. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kräver inga förkunskaper i språket. Undervisningen börjar i slutet av januari.

Kursen kan sökas via www.antagning.se mellan den 25 september och 15 oktober 2017.

Med vänliga hälsningar

Thomas Rosén

universitetslektor