2010-10-08

Ukrainska sällskapet i Göteborg har skickat ytterligare ett parti med medicinsk material. Vi har också skickat donerade saker som vi samlar in inför vintern.

Vi tackar alla som hjälpt till att samla in detta.

Vi tackar också alla som har donerat pengar. Fortsätt gärna med det.

Swish 1231031608

Bankgiro: 326-7663