2022-04-16

Vi har skickat ytterligare leveransen med tourniqueter till Ukraina. De räddar liv. Ett stort tack från Ukraina till alla som har bidragit till inköpen.

Vi fortsätter insamlingen för akuta behov, i synnerhet för första hjälpen: förstahjälp bandage, hemostatiskt bandage etc. Också kläder som t ex regnkläder, skor etc. Varje bidrag är viktigt!