2022-04-02

Ytterligare en sändning med humanitär hjälp, bandage och mediciner, skickades till Ukraina ❤️.