Ukrainska Sällskapet i Göteborg framför ett stort tack  till Pagero AB

Ukrainska Sällskapet i Göteborg framför ett stort tack  till Pagero AB för betalning av 200 tuniquetter och 300 bandage, som vi har skickat till Ukraina. Detta räddar liv!