We remember, unite and shall overcome!

Den 26 november arrangerades en temadag i Göteborg tillägnad Holodomor, där föreläsning med eftersamtal hölls. Man hedrade också offren för folkmordet under Holodomor. Vi tackar talarna, i synnerhet Camilla Orjuela, professor vid Göteborgs Universitet, och alla som var med. We remember, unite and shall overcome!