Medlemskap i Sällskapet

Föt att bli medlem i Ukrainska samhället i Göteborg, behöver man betala medlemsavgift till vårt konto och skicka följande information till vår e-post: Ukrainare.goteborg@gmail.com

  • Namn
  • Födelsedag
  • Adress
  • Telefonnummer hem
  • Telefonnummer mobil
  • E-post
  • Barn (ange ålder på barn)
  • Berätta kort om dig själv och / eller varför du vill bli medlem i Sällskapet

Medlemsavgifter per år är:

En person – 200 SEK
En familj – 300 SEK
Barn under 18 år – gratis