Om Ukrainska sällskapet i Göteborg

Ukrainska sällskapet i Göteborg är en offentlig organisation inriktad på ukrainska diasporan i Göteborg och omgivande områden, och även alla som är intresserade av den ukrainska kulturen, traditioner och språket. Sällskapets medlemmar delar passionen för att skapa ett socialt nätverk och hemliknande stämning som i hemlandet, för att berika livet utomlands. Vårt mål är i första hand att bevara vårt eget språk och traditioner samt att främja den ukrainska kulturen.

Sällskapet grundades 2008, av några ukrainare som bor i Sverige.

Vi uttrycker vår uppriktiga tacksamhet till alla medlemmar, som aktivt medverkar i sällskapets verksamhet, och alla som stödjer vår organisation, utan er skulle detta projekt inte ha någon framtid.

Välkommen till vår hemsida!