Om Ukrainska sällskapet i Göteborg

Ukrainska sällskapet i Göteborg, grundades 2008 av några ukrainare som bor i Sverige, är en ideell förening inriktad på ukrainska diasporan i Göteborg och omgivande områden och även alla som är intresserade av den ukrainska kulturen, traditionerna och språket. Sällskapets medlemmar delar passionen för att skapa ett socialt nätverk och skapa en liknande stämning som i hemlandet för att berika livet utomlands. Vårt mål är i första hand att bevara vårt eget språk och traditioner samt att främja den ukrainska kulturen i Sverige.

Vi uttrycker vår uppriktiga tacksamhet till alla medlemmar, som aktivt medverkar i sällskapets verksamhet samt till alla som stödjer vår organisation. Utan er skulle detta projekt inte ha någon framtid.

Från 2023, Ukrainska sällskapet i Göteborg är medlem i Ukrainian World Congress.