Stor konferens för Ukrainian World Congress i Bukarest

Den 12-15 april ägde en stor konferens för Ukrainian World Congress rum i Bukarest – en sammankomst där mer än 200 ledare och representanter för ukrainska organisationer från 55 länder och 5 kontinenter deltog. Med syftet att ta fram strategier för fortsatt stöd till Ukraina och skydd av landets intressen under extremt svåra förhållanden när det gäller landets säkerhet och fortsatta existens.
”Våra tre prioriteringar är att hjälpa Ukraina att nå seger, återuppbygga Ukraina och skapa en stark ukrainsk värld i andra länder. Våra mål är konfiskering av ryska tillgångar, ökning av militärt och humanitärt bistånd”, sa UWC-president Pavlo Grod.
Sverige representerades av ordföranden i Ukrainska Sällskapet i Göteborgs Olexandra Tershak Gustavsson och medlemmen Oleksandra Susulovska.