Samling på Sveriges Nationaldag

Vi välkomnar alla att delta i samlingen på Sveriges Nationaldag. Återigen uppmärksammar vi Ukraina och tackar Sverige för allt stöd. Akademiska Kören i Göteborg medverkar och framför svenska och ukrainska körstycken. Vi samlas torsdagen den 6/6 kl. 14.00 på Milleniumplatsen, bredvid Stora Teatern. Efter samlingen tågar vi genom staden och avslutar med picknick. Ta med er mat till picknicken. Den som han vysjyvanka får gärna ta på den.
Väl mött!