Sveriges Nationaldag

Ett varmt och stort TACK till alla som deltog i samlingen ägnad åt Sveriges Nationaldag.🇸🇪 Ett särskilt varmt tack till Akademiska Kören i Göteborg för framförande av de vackraste och viktigaste körstycken för både svenskar och ukrainare. Framförandet av Oj u luzi chervona kalyna och Ukrainas nationalsång glömmer man aldrig! Vi tackar också Gothenburg Stands With Ukraine – protests för hjälp och mycket gott samarbete. Tack vare er alla kunde vi tillsammans igen uppmärksamma Ukraina och tacka Sverige för allt stöd som är så viktigt för Ukraina!🇸🇪🇺🇦❤