Holodomor: Minnet av svälten i Ukraina 1932-33

Lördag 18 nov, Kl. 14–15.30
Trappscenen, Göteborgs Stadsbibliotek

I Ukraina närmar sig ännu en vinter med krig, kyla och hunger. Samtidigt är det 90 år sedan Holodomor, den svältkatastrof som Stalin orsakade 1932-33 och som många anser vara ett folkmord på Ukrainas befolkning. Först efter självständigheten 1991 kunde ukrainarna öppet börja minnas Holodomor. Sedan dess hedras offren i minnesstunder och genom tusentals monument.

Camilla Orjuela föreläser om drivkrafterna – men också svårigheterna – att minnas svältkatastrofer. Hur representerar man hungerns offer på ett värdigt sätt? Kan man ställa ansvariga till svars? Och hur påverkas minnesarbetet efter Holodomor av den pågående ryska invasionen och dess allvarliga folkrättsbrott?

Camilla Orjuela är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet som forskar om minne och rättsskipning efter krig, folkmord och svält.

Inledning: Högläsning med Anne Katrine Bretan, universitetsbibliotekarie vid Göteborgs universitet, som läser ett stycke ur boken Kyivs döttrar av Erin Litteken.

Ukrainska Sällskapet i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek

KYIV, UKRAINE – Nov. 27, 2021: Monument to victims of Holodomor. Ceremony of commemoration of victims of the famine-genocide of 1923-1933 years in the Ukraine