Modersmålsundervisning

Hej!

Det finns möjlighet att ordna undervisning i ukrainska som modersmål. För att ditt barn ska kunna studera det behöver du vända dig till skolan som ditt barn går i och fylla i en speciell blankett. Se bifogad fil.

För att kunna studera ukrainska som modersmål i Göteborg behöver kommunen få minst 5 ansökningar.

Modersmål är ett ämne i skolan som man kan ansöka om att få studera. Man får betyg i ämnet.

Mer info finns på Språkcentrum Göteborgs hemsida.

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/sprakcentrum/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_QNcDQwcQwOD_JzDAgw8PQ30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDq4amj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Vid frågor och funderingar kontakta oss på mariakovalova1995@gmail.com