Demonstration till stöd för Ukraina tillsammans med Ukrainska sällskapet i Göteborg

Lördagen 24/2 kl. 12.00, Gustav Adolfs Torg
Kom och visa ditt stöd för Ukraina i ryska ockupationskriget som startades år 2014, men övergick till fullskalig invasion den 24 februari 2022. Ukraina kämpar för bevarande av demokrati och fred i hela Europa!
Kom och var med på demonstrationen!