En vädjan till Sveriges regering och riksdag

Ukrainska Sällskapet i Göteborg har skickat en vädjan till Sveriges regering och riksdag om att erkänna Holodomor i Ukraina som ett folkmord. Ytterligare tio organisationer har slutit upp bakom vädjan. Stort tack för stödet! Se vädjan och pressmeddelande.