2022-04-09

Stort tack till alla som har bidragit till vår insamling! Det har möjliggjort att vi har kunnat skicka första hjälpen – 62 förband samt 145 tourniqueter – direkt till Ukraina. Behovet av ytterligare hjälp kvarstår! Vi fortsätter vår insamling – varje krona gör skillnad!