2022-05-28

Vi har skickat ytterligare en sändning med humanitär hjälp till Ukraina. Stort tack till alla som bidragit till detta! Varje bidrag är viktigt!