2023-02-05

Ett hjälppaket till skickades till Ukraina. Den här gången skickade vi varma kläder, skor m.m. Stort tack till alla som har bidragit med donationer och som har hjälpt till med insamlingen. Fortsätt att stödja Ukraina!