8 maj

8 maj är det datum som andra världskriget slutade. Andra världskriget började den 7 juli 1937 i Asien. I Europa började det den 1 september 1939. Japanska imperiets kapitulation som undertecknades formellt den 2 september 1945 förde andra världskriget mot sitt slut. Kriget var en stor världskatastrof som påverkade mänskligheten oerhört mycket . 61 länder blev involverade i kriget och 110 miljoner människor mobiliserades världen över. Totala mänskliga förluster uppgick till 55 miljoner, av dem 27 miljoner vid fronterna. Bland de forna Sovjetrepublikerna och andra länder i världen som var inblandade i det globala dödandet, drabbades Ukraina mest. Ukraina led de största mänskliga och materiella förlusterna med 13 miljoner döda, flera miljoner boskap dödades, tonvis av spannmål, miljoner kubikmeter matjord, och ca 30 000 städer och byar förstördes. Det fanns flera orsaker till uppkomsten av kriget, men dess kärna var trots allt konfrontationen mellan Sovjetunionen och Tyskland. Båda var totalitära regimer som under olika förevändningar sökte samma sak – världsherravälde. Därför var det oundvikligt att någon av dem skulle anfalla den andres territorium. Så Ukraina hamnade återigen i epicentrum för hänsynslös invasion från olika håll. Därav uppkom de stora förlusterna.
Vi uppmanar alla att hedra offren för andra världskriget genom att tända ljus och hålla en tyst minut.