Tänd ett ljus den 25e november. Minnesdagen för offren för Holodomor

I Ukraina hedrar man offren för Holodomor. I år är det 90 sedan denna stora tragedi drabbade det ukrainska folket. Vi ber er att hedra offren för Holodomor på minnesdagen som anordnas varje år. Tänd ett ljus på lördag kväll den 25 november i ditt fönster för att hedra de oskyldiga offren för Holodomorsom dog en plågsam död av svält medvetet framkallad av den sovjetiska kommunistiska regimen.