Liturgin i Göteborg 2016-10-30, ändring av kyrkolokalen

unnamed

VIKTIGT! Ändring av kyrkolokalen. Se inbjudan nedan.

Hej!

Söndagen den 30 oktober kl. 14.00 firar ärkebiskopen Ilarion av Rivne och Ostroh liturgi i Göteborg. Liturgin (på ukrainska och svenska) äger rum i Hjällbo kyrka,

Gunnareds kyrkväg 1, Angered

Kyrkkaffet och ärkebiskopens föredrag efter liturgin kommer att vara i samlingssalen i Hjällbokyrkan.

Alla välkomna!
F. Ignatius