Tack till till Röda Stjärnan

På vägnar av Ukrainska Sällskapet i Göteborg uttrycker vi vår tacksamhet till Röda Stjärnan för att ha tillhandahållit livsviktig hjälp som gör det möjligt för ukrainare som för närvarande lider av kyla att hålla sig varma.

🙏

 Hjälpen är redan på väg till Ukraina.