2022-05-08

Medicinskt material, datorer till barnfamiljer, som vi fick från Hogia för andra gången, har anlänt till Ukraina.