2022-07-02

Ytterligare en sändning med hjälp har skickats till Ukraina.

Detta tack vare era bidrag! Vi tackar återigen varmt alla som är med!Vi fortsätter att samla in donationer för nya inköp.

Varje bidrag är viktigt! Så var med!