2022-06-18

Ett stort tack till alla som bidragit till ytterligare ett inköp av tourniqueter och annat, som vi har skickat till Ukraina.

Sändningen är på väg till destinationen.

Vi fortsätter att samla in donationer för nya inköp.

Varje bidrag är viktigt!

Varje krona gör skillnad!