Ett stort tack till Ambulans Ukraina Donation

Vi framför ett stort tack till Ambulans Ukraina Donation för att ni skänkt ett stort parti med sjukvårdsmateriаl. Det så nödvändiga materialet är redan levererat till Ukraina och uppskattat mycket. 

Vi fortsätter att samla in hjälp till Ukraina!

Var med och bidra du också!