2022-12-04

Ytterligare en sändning med hjälp har skickats till Ukraina, bl.a. saker som ger värme. Detta tack vare era bidrag! Vi tackar återigen varmt alla som är med! Varje bidrag är viktigt! Så var med!