Vi vill tacka NYVAB i Älmhult för donationen

Рå vägnar av Ukrainska Sällskapet i Göteborg och alla som får den hjälpen i Ukraina vill vi tacka NYVAB i Älmhult för donationen.